Image

ชมอุทยานหินที่ยิ่งใหญ่ แวดล้อมด้วยสวนดอกไม้ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

Image

อายุกว่าล้านปี

ต้นไม้กลายเป็นหินมีอายุกว่าล้านปี


อายุกว่า 200 ปี

ต้นแบบไม้ดัดไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ อายุกว่า 200 ปี


น้ำหนักมากถึง 90 ตัน

หินธรรมชาติที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 90 ตัน

ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

ต้นปรงชะเมา

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ปรงชะเมาหรือปรงเขาชะเมา เป็นพันธุ์ไม้ที่พบเฉพาะทางภาคตะวันออกของประเทศไทย พบครั้งแรกที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขึ้นตามหน้าผาหินแกรนิตที่เปิดโล่ง ปรงชะเมาเป็นปรงต้นเดี่ยวหรือแตกกิ่งข้าง ลำต้นเรียบสีเทา ก้านใบยาว ติดเมล็ดจำนวนมาก ใบแบบขนนก สีเขียวหรือเขียวอมเทา ใบเรียงชิดกันเป็นระเบียบ เป็นต้นปรงที่มีใบแน่นสวยที่สุดต้นปรงเขาชะเมาโตช้ามาก มีจำนวนน้อย ขยายพันธุ์ยาก และมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเติบโตจำกัด ทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากถิ่นอาศัยในธรรมชาติ

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาปลูกและดูแลต้นปรงชะเมาเป็นอย่างดี เพื่อให้คนที่รักธรรมชาติได้มาศึกษาพันธุ์ไม้หายากและเห็นของจริงที่สัมผัสได้นอกจากในตำราเรียน นอกจากนี้อุทยานหินล้านปีได้ส่งต้นปรงชะเมาเข้าประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วย หากท่านมองหาที่เที่ยวธรรมชาติในพัทยา ลองแวะมาชื่นชมธรรมชาติ พันธุ์ไม้หายากและสวยงามได้ที่นี่ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา