Image

โรงเรียนและเยาวชน

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเวียงสา จังหวัดน่าน

13 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

13 ธันวาคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกลูบี สพป นธ๒ จ.นราธิวาส

30 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา การเยี่ยมชม อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ระหว่าง 2561-2562

Image

สำรวจจุดเที่ยวชม

Image

สนามเด็กเล่น ทันสมัย ปลอดภัย