Image

โรงเรียนและเยาวชน

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

26 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

20 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

17 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ จ.ชลบุรี

02 เมษายน 2564

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนหนองอียอวิทยา จ.สุรินทร์

01 เมษายน 2564

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนวัดดอนทอง

20 ธันวาคม 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอรุโณทัย

05 ธันวาคม 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ จ.พิษณุโลก

11 มีนาคม 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านเขายายชุม จังหวัดระยอง

26 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียน อนุบาลไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบุญญวิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเวียงสา จังหวัดน่าน

13 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

13 ธันวาคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกลูบี สพป นธ๒ จ.นราธิวาส

30 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา การเยี่ยมชม อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ระหว่าง 2561-2562

Image

สำรวจจุดเที่ยวชม

Image

สนามเด็กเล่น ทันสมัย ปลอดภัย