Image

เปิดบริการแล้ว

*************************************************

Image
Image
Image

คนไทย

โปรโมชั่น เดือนพฤศจิกายน 31 ต.ค. - 30 พ.ย. 64

ผู้ใหญ่คนละ 200  100 บาท 

เด็กราคา 100 50 บาท

Image

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

22/1 หมู่ 1 หนองปลาไหล บางละมุง เมืองพัทยา ชลบุรี 20150

Image