Image

สำหรับชาวต่างประเทศ

ผู้ใหญ่ คนละ 500 บาท

เด็กสูงน้อยกว่า 90 cm เข้าชมฟรี

เด็กสูงตั้งแต่ 90 - 120 cm คนละ 250 บาท

สำหรับคนไทย

ผู้ใหญ่ คนละ 200 บาท

เด็กสูงน้อยกว่า 90 cm เข้าชมฟรี

เด็กสูงตั้งแต่ 90 - 120 cm คนละ 100 บาท

Image

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

22/1 หมู่ 1 หนองปลาไหล บางละมุง เมืองพัทยา ชลบุรี 20150

Image